Sprawdź puls swojego kanału – jak korzystać z YouTube Analytics? | Fine Performance

Sprawdź puls swojego kanału – jak korzystać z YouTube Analytics?

Sprawdź puls swojego kanału – jak korzystać z YouTube Analytics?

Od pewnego czasu w skład usług oferowanych posiadaczom konta w serwisie YouTube wchodzi zaawansowane narzędzie analityczne YouTube Analytics. Nie cieszy się ono zbyt dużą popularnością – polscy internauci rzadko wyszukują frazę „youtube analytics” w Google. Zazwyczaj nawet jeśli właściciele kanału wiedzą jak uruchomić narzędzie, to brakuje im umiejętności sprawnego nawigowania po panelu i analizowania raportów.

Planner słów kluczowych
Screen z Planera słów kluczowych Google AdWords

Tymczasem YouTube Analytics jest narzędziem niezwykle przydatnym nie tylko dla twórców treści (youtube-rów, videoblogerów), ale także dla wszystkich marketingowców optymalizujących kanały. Ten poradnik pozwoli zapoznać się z bardziej zaawansowanymi funkcjami youtube-owej analityki i pokaże jak wykorzystać je do usprawnienia pracy.

Pierwszy krok

Aby uruchomić YouTube Analytics należy po zalogowaniu się w serwisie YouTube kliknąć na miniaturę obrazu użytkownika w prawym górnym rogu i uruchomić „Studio twórców”. Po przeładowaniu strony w menu z lewej strony dostępna jest sekcja ANALYTICS, którą należy kliknąć. Przeglądarka wyświetli podstawowy widok narzędzia, czyli raport Przegląd. Z tego poziomu możemy przejrzeć podstawowe wskaźniki dotyczące treści zamieszczonych na kanale. Jest ich całkiem sporo: łączny czas oglądania, średni czas oglądania, wyświetlenia, oceny pozytywne i negatywne, komentarze, udostępnienia, filmy na playlistach, subskrypcje, główne regiony wyświetlania filmów, płeć odbiorców, źródła wizyt oraz miejsca odtwarzania. Klikając w „kafelki” można przenieść się do innych, bogatszych w szczegóły raportów. Na stronie raportu Przegląd można zapoznać się też z opcjami, które w analogiczny sposób działają w innych miejscach. Skupione w górnej części przyciski pozwalają porównać dane dla dwóch okresów czasu, zmienić ustawienia domyślne oraz dokonać zaawansowanego filtrowania informacji (np. w oparciu o subskrybentów lub platformę YouTube dla Dzieci).

Ustawienia filtrowania youtube analytics
W górnej części raportu Przegląd widoczne są m.in. ustawienia filtrowania

YouTube live

Kolejny raport (nazwa: W czasie rzeczywistym) pozwala śledzić analitykę kanału YouTube niemal w czasie rzeczywistym – dane są aktualizowane co 10 sekund. Kilka rzutów oka wystarczy, aby zestawić ze sobą wartości najważniejszych wskaźników w ujęciu 48-godzinnym oraz 60-minutowym. Warto wspomnieć, że ten raport jest nieco odmienny, bowiem YouTube Analytics nie pozwala w nim na użycie filtrowania.

Rodzaje wykresów

Pozostałe raporty oferowane przez YouTube Analytics najłatwiej analizować w formie wykresów. Narzędzie umożliwia wyświetlenie kilka ich rodzajów, które różnią się sposobem prezentacji danych. Można wybrać wykres liniowy (przydatny do porównania danych w przedziałach czasowych), wieloliniowy, skumulowany warstwowy (oba pozwalają porównać maksymalnie 25 pozycji) oraz wykres kołowy i słupkowy (oferują dane procentowe, bez zakresu dat oraz porównania z danymi zbiorczymi). Oddzielnym sposobem prezentacji informacji o kanale YouTube jest interaktywna mapa, która umożliwia skorelowanie danych z obszarami geograficznymi.

Kategorie raportów

Poza dwoma omówionymi raportami YouTube Analitycs oferuje szereg innych, podzielonych na dwie kategorie: Raporty o czasie oglądania oraz Raporty zaangażowania. Pierwsza grupa widoków pozwala dowiedzieć się więcej na temat audytorium filmów oraz sposobu, w jaki z nich korzystają. Druga skupia się na social-mediowych aspektach serwisu YouTube i aktywnościach, które użytkownicy mogą wykonywać w stosunku do filmów (rozpowszechniać, komentować, wyrażać związane z nimi emocje). Dodatkowo, partnerzy YouTube korzystający z usługi Adsense, po sparowaniu kont maja do dyspozycji także dwa Raporty zarobkówSzacunkowe zarobki oraz Skuteczność reklam dla partnerów. Większość widoków pod wykresami prezentuje też tabele pozwalające na analizę danych w odniesieniu do regionów, daty, statusu subskrypcji oraz innych czynników.

Raporty o czasie oglądania Raporty zaangażowania
Łączny czas oglądania

Utrzymanie uwagi odbiorców

Dane demograficzne

Miejsce odtwarzania

Źródła wizyt

Urządzenia

Subskrypcje

Oceny pozytywne i negatywne

Filmy na playlistach

Komentarze

Udostępnienia

Adnotacje

Karty (BETA)

Podział raportów dostępnych w YouTube Analytics dla wszystkich użytkowników

Raporty o czasie oglądania

Jest to sekcja raportów najbardziej użyteczna dla twórców treści, którzy pragną dowiedzieć się jak odbiorcy zachowują się w kontakcie z filmami zamieszczonymi na kanale. Widok Łączny czas oglądania pozwala sprawdzić czas, jaki odbiorcy poświęcili na zapoznanie się z materiałem wideo oraz liczbę wyświetleń. Dużym udogodnieniem są opcje filtrowania, które pozwalają dowolnie wybierać treści poddawane są analizie. Przy pomocy kilku kliknięć można na przykład porównać czas oglądania pięciu wybranych filmów z sumą dla całego kanału. Problemu nie sprawia także wyświetlenie danych dla wybranego filmu i porównanie jego wyników z bieżącego miesiąca z poprzednim okresem.

youtube analytics porównanie czasu
Porównanie czasu oglądania pięciu wybranych filmów (kolory: niebieski, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy) z sumą dla całego kanału (kolor czarny)

Utrzymanie uwagi odbiorców

Raportem, którego znaczenia nie sposób przecenić jest Utrzymanie uwagi odbiorców. W przystępnej formie pozwala on wychwycić momenty, w których widzowie tracą zainteresowanie filmem lub fragmenty, do których powracają wielokrotnie. Pełnię swoich możliwości widok ten prezentuje po wskazaniu konkretnego filmu – wraz z odtwarzaniem klipu można śledzić zmiany na wykresie liniowym.

Film 1 youtube analytics
Na wykresie widać wyraźny spadek uwagi odbiorców zaraz po rozpoczęciu filmu. Może to oznaczać, że widzowie są zawiedzeni treścią i znaczna część z nich wyłącza wideo. Być może twórca użył mylącego tytułu, miniatury lub opisu.
Film 2 youtube analityka
Wykres jest dość „płaski” – jego przebieg pozwala wnioskować, że widzowie nie tracą zainteresowania materiałem przez cały czas jego trwania. Oznacza to, że treść filmu spełnia oczekiwania odbiorców i nie nudzi ich.

Przykład interpretacji wykresów z raportu Utrzymanie uwagi odbiorców

Ciekawą opcją jest także prezentacja tzw. względnego wskaźnika utrzymania uwagi odbiorców, który uwzględnia średnią dla podobnych filmów w serwisie YouTube.

Dane demograficzne, miejsce odtwarzania, urządzenia

Te trzy mało skomplikowane widoki pozwalają na świetny insight w społeczność odbiorców. Raport Dane demograficzne dzieli widzów pod względem płci i wieku, co pozwala lepiej dopasować treść kolejnych materiałów. Miejsce odtwarzania pozwala z kolei przeanalizować, w którym miejscu sieci widzowie oglądają filmy – na przykład na stronie odtwarzania filmu, na stronie kanału lub w witrynie zewnętrznej. Raport Urządzenia da się natomiast wyświetlić w wersji dla różnych typów urządzeń (komputery, telefonu, tablety itp.) oraz wersji dla systemów operacyjnych (Windows, Android, iOS itp.), z których korzystają widzowie.

Źródła wizyt

To raport zawierający witryny i funkcje YouTube, które pozwalają użytkownikom dotrzeć do materiałów wideo. Pozwala porównać ich skuteczność i opracować strategię promocji filmów w różnych miejscach sieci. To zdecydowanie najważniejszy raport dla marketingowców używających formatów TrueView, bowiem pozwala wyciągnąć dokładne dane na temat skuteczności reklam – wyświetlenia, średni czas oglądania i średni procent obejrzenia (na wyświetlenie). Te z kolei, w połączeniu z informacjami z panelu Adwords pozwalają na ocenę ROI. Pozycjonerzy natomiast docenią możliwość analizy słów kluczowych, po wpisaniu których użytkownicy docierają na stronę odtwarzania (z wyszukiwarki YouTube).

wykres warstwowy youtube analytics
Wykres warstwowy skumulowany porównujący rodzaje reklam TrueView

Raporty zaangażowania

To widoki, dzięki którym twórcy treści mogą jeszcze lepiej dopasowywać swoje filmy do preferencji widzów, zamieniając ich w subskrybentów, czyli najbardziej wartościowych odbiorców. Korzystanie z tych raportów jest mocno intuicyjne – zestawienie ujętych w nich danych prezentuje tabela.

Nazwa raportu Opis
Raport Subskrypcje Pokazuje uzyskane i utracone subskrypcje z podziałem na filmy, lokalizacje i daty.
Raport Oceny pozytywne i negatywne Podsumowuje liczbę osób (netto), które oceniają filmy.
Raport Filmy na playlistach Pokazuje ile razy filmy zostały dodane i usunięte z playlist. Uwzględnia domyślne playlisty, takie jak „Do obejrzenia” i „Ulubione”.
Raport Komentarze Zlicza komentarze pozostawione przez widzów.
Raport Udostępnianie Pokazuje liczbę udostępnień filmu oraz rodzaje witryn, których widzowie użyli do podzielenia się filmami.
Raport Adnotacje Prezentuje dane dotyczące skuteczności adnotacji dodanych do filmów (m.in. współczynnik klikalności  i współczynnik zamykania).
Raport Karty (BETA) Zawiera informacje o tym jak użytkownicy korzystają z tzw. kart na różnych urządzeniach.

Na podstawie analizy powyższych raportów można wywnioskować które filmy spotykają się z najlepszym odbiorem widzów i w strategii działania uwzględnić podobne materiały. Powinno poprawić to nie tylko ilość subskrybentów, ale także korzystnie wpłynąć na uporządkowanie całego kanału. Warto jednak pamiętać, że analiza statystyk to nie wszystko – najlepsi twórcy treści korzystają również z intuicji, a pomysły na nowe filmy czerpią z bardzo różnorodnych źródeł.

Raporty Zarobków

Kiedy filmy cieszą się rosnącą popularnością można pokusić się o założenie konta Adsense i połączenie go z kanałem YouTube. Dzięki temu zyskuje się dostęp do dwóch dodatkowych raportów – Szacunkowych zarobków oraz Skuteczności reklam dla partnerów. Pozwalają one na kontrolowanie przychodów i skuteczności emisji reklam. Pierwszy z widoków prezentuje szacunkowe zarobki pochodzące ze wszystkich źródeł (reklam Adsense oraz DoubleClick). Trzeba jednak pamiętać, że sumy są widoczne dopiero po 24 godzinach i mogą się różnić od tych zawartych w ostatecznych rozliczeniach (do sprawdzenia w comiesięcznych raportach dostępnych 10 dni po zakończeniu miesiąca). Raport skuteczności reklam pokazuje dane na temat zarobków brutto, odtworzeni generujących przychody, stawek CPM i wyświetleń. Widok ten można przeglądać na kilka sposobów, bowiem pojedyncze odtworzenie filmu może wywołać wiele wyświetleń reklam.

raport zarobków youtube
Przykładowy Raport skuteczności reklam dla partnerów

Dlaczego warto korzystać z YouTube Analytics?

Narzędzie udostępnione właścicielom kanałów YouTube jest nieocenioną pomocą w strategii tworzenia contentu wideo, ponieważ operuje twardymi, niepodważalnymi danymi liczbowymi. Analiza poszczególnych raportów daje zdecydowanie większe rozeznanie w wynikach zamieszczanych w serwisie filmów, jest też podstawą do planowania czynności optymalizacyjnych. Trudno sobie wyobrazić dokonywanie zmian na kanale bez wsparcia w postaci narzędzia analitycznego. YouTube Analitics będzie pomocne także do zaawansowanego korelowania danych – daje bowiem możliwość pobierania raportu w formacie CSV i pracy na nim w arkuszu kalkulacyjnym lub Google SpreadSheets.

Sprawdź puls swojego kanału – jak korzystać z YouTube Analytics?
Oceń wpis

Autor: admin

...