Więcej Internautów, Więcej Reklam… Większy Zysk?

Więcej Internautów, Więcej Reklam… Większy Zysk?

Więcej Internautów, Więcej Reklam… Większy Zysk?

Według opublikowanego w ostatnim czasie raportu dotyczącego polskiego rynku mediów i rozrywki, sektor ten do 2015 roku osiągnie wartość 12,6 miliarda dolarów. Co trzeci Polak będzie miał dostęp do Internetu, a wartość e-reklamy znacznie wzrośnie. Takie prognozy przedstawił twórca analizy – firma PwC.

Szerszy dostęp do Internetu

W najbliższych latach najszybciej rozwijać się będą te segmenty rynku mediów i rozrywki, które związane są z technologiami cyfrowymi, czyli dostęp do Internetu, reklama online oraz platformy telewizyjne. Według prognoz PwC w 2015 roku już co trzeci Polak będzie użytkownikiem szybkiego (mobilnego lub stacjonarnego) Internetu, podczas gdy obecnie dostęp do sieci posiada tylko co piąta osoba. – Dzięki rozwojowi mobilnego dostępu do Internetu i coraz większej liczby smartphonów, polski internauta stanie się bardziej mobilny – uważa Tomasz Prucnal należący w PwC do zespołu doradztwa biznesowego dla sektora telekomunikacji, rozrywki i mediów.

Zyski z Reklam

Wartość polskiej reklamy internetowej będzie się zwiększać średnio o 18 proc. rocznie, osiągając w 2015 roku wartość 1,172 mld dolarów. W ciągu najbliższych 5 lat, branża e-reklamy w Polsce będzie się rozwijać w takim samym tempie jak rynek reklamy online w całej Europie Środkowo-Wschodniej i wciąż zdecydowanie szybciej niż w Europie Zachodniej, dla której wyniesie 11,5 proc.

Oczekujemy, że w najbliższych latach wartość rynku reklamy w wyszukiwarkach w Europie Środkowej i Wschodniej wyniesie 2,2 mld dolarów przy średnim wzroście rocznym przekraczającym 20 proc. Podobne tempo rozwoju prognozujemy dla Polski, w której przychody z SEM według naszych szacunków w 2015 roku osiągną wartość 439 mln dolarów – opisuje Paweł Wesołowski, starszy menedżer PwC w zespole ds. sektora telekomunikacji, rozrywki i mediów.

Biorąc pod uwagę znaczny rozwój omawianego sektora gospodarki, warto już dziś zainteresować się tematem reklamy internetowej. Możliwe bowiem, że w najbliższym czasie to właśnie ona będzie dzierżyła przysłowiową palmę pierwszeństwa, wypełniając poniekąd miejsce innych mediów.

Więcej Internautów, Więcej Reklam… Większy Zysk?
Oceń wpis

Autor: Fine Performance