Dwukrotny wzrost wydatków na reklamę internetową do 2015 r.

Wartość Polskiej Gospodarki Internetowej podwoi się do 2015r.

Wartość Polskiej Gospodarki Internetowej podwoi się do 2015r.

Według opracowanego przez Boston Consulting Group (wykonanego na zlecenie Google Polska) raportu dotyczącego polskiej gospodarki internetowej, sektor ten osiągnął w 2009 roku wartość 35,7 mld zł, co stanowi 2,7% PKB. Do roku 2015 liczba ta ma się nawet podwoić.

Długofalowe prognozy mówią o ciągłych wzrostach. Według szacunków BCG w ciągu najbliższych pięciu lat, wartość polskiej gospodarki internetowej będzie rosnąć dwukrotnie szybciej niż produkt krajowy brutto, a do 2015 roku podwoi się i osiągnie wysokość 92 mld zł. Będzie to oznaczać, że wkład Internetu w PKB przewyższy obecny udział sektora finansów, ochrony zdrowia i energetyki. Już dziś polska gospodarka internetowa jest więcej warta niż górnictwo, które odpowiada za około 2% PKB.

Siłą napędową krajowej gospodarki internetowej są konsumenci. Już dziś polscy internauci wyszukują informacji najaktywniej w Europie, a Polska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem liczby haseł w Wikipedii w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Polacy coraz częściej robią zakupy za pośrednictwem globalnej Sieci, gdzie nie tylko mogą porównać ceny produktów i usług, ale także dokonują płatności. Internet jest wykorzystywany w 9% handlu detalicznego, 21% wszystkich rachunków bankowych to konta internetowe, a ponad 50% biletów lotniczych kupowanych jest przez Internet. Natomiast polscy przedsiębiorcy wykorzystują Sieć tylko w podstawowym zakresie. Nadal jedynie 51% polskich firm aktywnie wykorzystuje Internet, co warto zmienić ponieważ przedsiębiorstwa, które intensywnie korzystają z tego rodzaju narzędzi, szybciej zwiększają zarówno przychody, jak i zatrudnienie oraz mają większy zasięg działania.

Stosunkowo duża wartość polskiej gospodarki internetowej jest jednak ciągle mniejsza niż w innych krajach. W Wielkiej Brytanii branża internetowa generuje 7,6% PKB, a w Szwecji 6,6% PKB. Polska wyprzedza natomiast kraje takie jak Hiszpania (2,2%) oraz Włochy (1,9% PKB).

Wartość Polskiej Gospodarki Internetowej podwoi się do 2015r.
Oceń wpis

Autor: Fine Performance